Ochrana motorov

Ochrana motora

Čo sú aditíva?

Aditíva sú chemické prísady, ktoré zlepšujú vlastnosti palív a olejov. Pôsobia preventívne, ale slúžia aj na riešenie konkrétnych problémov.

V olejoch a palivách už sú aditíva priamo od výrobcu, ale len minimálne množstvo, z dôvodu čo najnižších výrobných nákladov.


Spaľovanie nafty sprevádza tvorba malých čiastočiek sadzí, ktoré neblaho pôsobia či už na životné prostredie, ale aj na palivovú a výfukovú sústavu. Na to, aby sa sadze a ďalšie škodliviny nedostávali do ovzdušia, dostali sa do výfukového traktu filtre pevných častíc (DPF).

Motory potrebujú na udržiavanie čo najlepšieho stavu pomoc. Napríklad v podobe aditív do paliva, ktoré upravia vnútorné prostredie vo filtri DPF, prípadne v celej palivovej a výfukovej sústave tak, aby ich prečistili a zlepšili tak stav celej palivovej a výfukovej sústavy.

Náš čistič DPF filtra efektívne vyčistí filter pevných častíc aj v momente, keď sa rozsvieti kontrolka. Použitie nášho DPF aditíva do nafty predlžuje životnosť filtra a rieši problém s nedobehnutou regeneráciou, alebo s častým spúšťaním procesu regenerácie. Má aj veľmi dobrý preventívny charakter. Ak jazdíte väčšinou po meste a chcete mať motor a palivový systém čo najdlhšie v skvelej kondícii, náš DPF čistič, Aditivum do nafty a Petrol čistič benzínových vstrekovačov je pre vás to najlepšie riešenie.

myambrela