Protipožiarny náter

Retardér horenia je vodotesný prostriedok určený na ochranu dreva, drevených konštrukcií, schodísk, kazetových stropov, drevených podláh a iných výrobkov z dreva a celulózy proti požiaru a dymeniu.

Po nanesení a vyschnutí je nezmývateľný, nedymí pri vysokých teplotách a zuhoľnatený prach sa nerozptyľuje do okolia. Pri vystavení ošetreného materiálu teplotám vyšším ako 1700 °C dôjde k jeho sčernaniu a oheň sa rýchlo prestane šíriť.

Protipožiarny náter zabraňuje zapáleniu dreva, čím obmedzuje možnosť vzplanutia a zabraňuje šíreniu ohňa a zabraňuje zadymeniu priestora. Protipožiarny náter je zaradený do kategórie reakcia na oheň Euroclass B-s1, d0 a požiarna odolnosť Euroclass K₁10, K₂10 .

Použitie: výrobok môže byť použitý v exteriéri aj interiéri

Nie je klasifikovaný ako škodlivý pre ľudské zdravie a životné prostredie. Neprodukuje škodlivé látky, je bezpečný, neobsahuje biocídy.Zvolte si variantu:

200,00 €
myambrela